Pravila festivala

  1. Klapa može imati najmanje 5, a najviše 10 članova;
  2. Klapa može nastupiti s najmanje 2 žičana akustična glazbala (mandolina, mandola, gitara, kontrabas...); Kod ovoga, poželjno je da su pjevači ujedno i instrumentalisti. Osim navedenih žičanih akustičnih glazbala druga glazbala nisu dozvoljena.
  3. Svaka klapa obvezuje se nastupiti s dvije pjesme, od kojih je najmanje jedna dalmatinska, tradicionalna, klapska, izvedena na «klapski način» uz pratnju žičanih akustičnih glazbala. Ne može se prijaviti tradicionalna pjesma koja je izvedena na ovom festivalu prethodne godine;
  4. Nastup klapa će vrednovati stručni ocjenjivački sud i nazočni gledatelji. Članovi stručnog ocjenjivačkog suda sastavljaju zajedničku vrijednosnu listu (objavljuje se gotov bodovni poredak klapa). Nagradu publike osvaja klapa s najvećim brojem glasova nazočnih gledatelja;
  5. U slučaju da dvije klape imaju isti broj bodova, uspješnija je ona koja ima veći broj najviših ocjena članova stručnog ocjenjivačkog suda;
  6. Fond nagrada stručnog ocjenjivačkog suda iznosi 10.000 kn (I.nagrada 5.000 kn; II. nagrada 3.000 kn,  III. nagrada 2.000 kn). Ukupni fond nagrada Festivala iznosi cca 20.000 kn;
  7. Klape sudionice, prijavom pjesama, prihvaćaju obvezu ustupiti organizatoru sva prava na snimljena glazbena djela, u svrhu izrade promidžbenih materijala ovoga Festivala (nosači zvuka i slike).
  8. Izvršni odbor Festivala odlučuje o cjelokupnom programskom sadržaju, redoslijedu nastupa svake klape, revijalnom dijelu festivalske večeri i sl.;
  9. Prijave klapa izvan granica Republike Hrvatske, razmatra se prema posebnim uvjetima. Naime, zbog stalne potrebe čvršćeg povezivanja domovinske i iseljene Hrvatske, ovaj Festival želi poticati sve one koji i izvan domovine sudjeluju u očuvanju i zaštiti posebne hrvatske baštine - klape i klapske pjesme, u svijetu prepoznate kao jedinstveno obilježje hrvatskog naroda.

Članovi festivalskog vijeća

Mirna Marić, Nikola Buble, Duško Tambača, Ljuboslav Kuntarić, Ramiro Palmić, Milan Jakić, Lejdi Oreb, Ivan Dragičević, Ivica Žunić.