GALERIJE

Četvrti Hrvatski festival klapa i mandolina

OPATIJA, 22. srpnja 2012.

Četvrti Hrvatski festival klapa i mandolina, Opatija 2012

Treći Hrvatski festival klapa i mandolina

OPATIJA, 24. srpnja 2011.

Treći Hrvatski festival klapa i mandolina, Opatija 2011

TV prilog sa Festivala klapa i mandolina 2011.

OPATIJA, 24. srpnja 2011.

Koncert u sinagogi Muzički mirisi Mediterana

NOVI SAD, 18. prosinca 2010.

Koncert u sinagogi <em>Muzički mirisi Mediterana</em>

Drugi Hrvatski festival klapa i mandolina

OPATIJA, 25. srpnja 2010.

Drugi Hrvatski festival klapa i mandolina, Opatija 2010

TV prilog sa Festivala klapa i mandolina 2010.

OPATIJA, 25. srpnja 2010.